Price: Thương lượng

Shop takeaway ở vùng Jindalee địa điểm tốt, có thu nhập ổn định v́ không có người trông coi nên cần sang, giá cả thương lượng.
Muốn biết thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại 0413248258 (An)