Price: $250000

Shop mới làm lại toàn bộ vào tháng bảy năm ngoái. Đồ đạc hoàn toàn mới. Có 10 bàn, 8 ghế spa và 1 pḥng wax. Lease c̣n gần 5 năm. Shop nằm trong khu shopping lớn nhất ở Sunshine Coát. Income và lợi tức rất tốt. Lượng khách quen lớn và ổn định. Mùa holiday rất đông khách
Giá sang $ 250000
Liên hệ: 0406690176 hoặc 0416693979