Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 407
 • Replies: 0
 • Location: sydney
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop Nail Sang Gấp

  sydney

   
   
   
   
  Shop nail ở vùng Richmond sydney sang tặng. Tiền thuê $860/tháng. Shop gồm có 2 bàn 5 ghế massage và 2 pḥng. Hộp đồng shop sẽ hết hạn năm 2020. Xin liên lạc Thuư 0430533445 hoặc 97262118 từ 8am cho tới 12pm only. Lư do không có người quản lư shop.
   
   
  Date Listed:

  27-Feb-2017
  Contact:
   
  Hello
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  8076