Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 586
 • Replies: 0
 • Location: Melbourne
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop for sale

  Melbourne

   
   
   
   
  Cần sang lại $2 shop.
  Shop mới setup được 3 tháng, mặt hàng bán đủ loại và đa dạng. Lợi tức cao, tiền shop rẻ. Shop có tiềm năng phát triển nếu bán thêm thuốc lá.
  ➡️ Shop 1: Tiền rent: $500/tuần. Income ổn định từ $3500 - $4000/tuần. Sang với giá: $50000
  ➡️ Shop 2: Tiền rent: $1215/tuần. Income: $12000/tuần. Sang giá: $250000
  Cả hai shop đều nằm ở phía Đông của Melbourne.
  Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với chủ shop số điện thoại: 0397613898
  Thank you:))
   
   
  Date Listed:

  15-Mar-2017
  Contact:
   
  Hello
  Price:
   
  50 000
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  8284