Success!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 418
 • Replies: 0
 • Email: Not Available
 • Title: Shop for sale

 1. #1
  Hello Guest

  Shop for sale

  Price: 50 000

  Cần sang lại $2 shop.
  Shop mới setup được 3 tháng, mặt hàng bán đủ loại và đa dạng. Lợi tức cao, tiền shop rẻ. Shop có tiềm năng phát triển nếu bán thêm thuốc lá.
  ➡️ Shop 1: Tiền rent: $500/tuần. Income ổn định từ $3500 - $4000/tuần. Sang với giá: $50000
  ➡️ Shop 2: Tiền rent: $1215/tuần. Income: $12000/tuần. Sang giá: $250000
  Cả hai shop đều nằm ở phía Đông của Melbourne.
  Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với chủ shop số điện thoại: 0397613898
  Thank you:))

  Last edited by kim90; 15-Mar-2017 at .

 2.  
   
   

  Ad Information

   

  Ad #:
  8284
  Contact: Hello
  Date: 15-Mar-2017 Location:  Melbourne
  Price:  50 000 Phone:
     

Welcome to Thuong VietnamThanks for Visiting