Cho mọi người!
Mnh nhận may cc loại quần,o thời trang theo thch v kiểu dnh của mọi người.Cc bạn c thể đưa ra tưởng thiết kế ring cho bộ trang phục của mnh.!
C nhận sửa chữa tất cả cc loại quần o,o khoc,ti xch..vvv
Address: 13 Randwick st,Durack,4077,QLD
Phone: 04 222 555 80