Price: Phải chăng

Chng ti chuyn đảm nhn những cng việc như sau:

- Tư vấn về việc thnh lập doanh nghiệp
- Giữ sổ sch, lm giấy lương
- Khai thuế GST (BAS/IAS)
- Khai thuế income tax cho c nhn, sole traders, partnerships, companies, trusts

Xin gọi số: 0401 137 759