Nhận giữ trẻ từ 7 thng tuổi.., hiện mnh đang ở nh chăm sc e b nn muốn nhận thm trẻ, nh sạch sẽ, an ton v đồ ăn đảm bảo.
Mnh yu trẻ con nn muốn nhận thm. Ko quan trọng lương trả.. lin hệ: 0450344779