Ḿnh có chả gị tôm thịt $1 / cái. 20 cuốn tặng 2 cuốn ( pick up tại canley vale, gần hồ bơi canley vale )
từ 30 cuốn free ship trong khu vực gần từ cabramatta, canley vale, canley height.
Có thắc mắc ǵ các bạn gọi dt cho ḿnh nhe 0460 434 842