* Cần bán 1 hộp số tự động xe Mazda 2005, bán $500 (không trả giá)
* Hồ cá 700x700x1700, kiếng dày 10mm và tất cả dụng cụ, bao gồm cả 10kg đá san hô. Giá bán cho tất cả là $1000 ( so với set up trước đây là $3000)
Liên hệ: 0403344994