Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2


  VIC - FOR SALE} - 15/06/17

  Cần bán Nissan 2014 Xtrail-stl 5021km phụ hợp cho family.

  C̣n gần 3 tháng thuế đường, free Rwc.
  Giá 23.000$ có thể fix nhẹ cho mấy bạn nào thật sự muốn mua.

  Điện thoại:

  Lượt xem: 414
  Trả lời
Trả lời


  Hung} - 05/10/17

  Hi
  Is your car 2.2l diesel or petrol?
  Quote Originally Posted by VIC - FOR SALE View Post
  Cần bán Nissan 2014 Xtrail-stl 5021km phụ hợp cho family.

  C̣n gần 3 tháng thuế đường, free Rwc.
  Giá 23.000$ có thể fix nhẹ cho mấy bạn nào thật sự muốn mua.


  Điện thoại:

  Lượt xem: 414