Vị tr / Location : Sydney Region

Sang shop nail v beauty vng city, đng khch qua lại.

Shop c 4 ghế spa, 3 bn bột v 1 phng beauty.

Shop nhiều khch local vng nh giu nn gi cn cao.

Cần sang lại v gia đnh c con nhỏ, ko c người trng coi.

Mobile: 0433 964 399