Vị trí / Location: Sydney Region

Sang shop nail và beauty vùng city, đông khách qua lại.

Shop có 4 ghế spa, 3 bàn bột và 1 pḥng beauty.

Shop nhiều khách local vùng nhà giàu nên giá c̣n cao.

Cần sang lại v́ gia đ́nh có con nhỏ, ko có người trông coi.

Mobile: 0433 964 399