Cơ hội cho những ai muốn lm chủ tiệm nail.

Cần người hợp tc lm Franchise ( nhượng quyền) cho shop nail cch Inala 20 pht li xe

Mọi chi tiết lin lạc chị Kim 0420670678

Thanks.