Price: $15900

Bán gấp xe BMW 2005 chạy 140500km, turbo diesel, 3 litre, c̣n rất tốt, sunroof, logbook, all electric options, Rego tới 1/18
Giá bán là $15900 ONO
Liên hệ 0434348739