Vị trí / Location : Springvale South
Giá / Price : 1999

Có bao gồm 1 bộ camera lùi đc lắp thêm.
Đèn airbag báo do BMW yêu cầu thay mới (hăng thay free- chưa có thời gian mang đi thay)
Odometer - 230,000km
Come with RwC (200$ plus)
Rego until 9/2017
Xe c̣n rất tốt và luôn luôn đc service đúng định kỳ.

Mobile: 0421 937 405