Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  Victoria - FOR SALE} - 21/06/17

  C bao gồm 1 bộ camera li đc lắp thm.
  Đn airbag bo do BMW yu cầu thay mới (hng thay free- chưa c thời gian mang đi thay)
  Odometer - 230,000km
  Come with RwC (200$ plus)
  Rego until 9/2017
  Xe cn rất tốt v lun lun đc service đng định kỳ.

  Mobile: 0421 937 405

  Điện thoại:

  Lượt xem: 421