Vị tr / Location : Melbourne City, Vic

Lượng khch ổn định, mới hoạt động 4 thng.

Thu nhập ổn định, kế bn ga xe lửa.
0475 258 784