Price: $115000

Unit số 1/111 Biota st, Inala trong khu Retirement Village.
Unit sạch sẽ, rộng răi, c̣n mới. Có thể mua làm investment. Bán giá $115000 hoặc cho thuê giá $200/tuần.
Liên hệ: 0450112424