Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 493
 • Replies: 0
 • Location: Inala
 • Contact:


   

   

   

   

  Bán unit ở Biota st

  Inala

   
   
   
   
  Unit số 1/111 Biota st, Inala trong khu Retirement Village.
  Unit sạch sẽ, rộng răi, c̣n mới. Có thể mua làm investment. Bán giá $115000 hoặc cho thuê giá $200/tuần.
  Liên hệ: 0450112424
   
   
  Date Listed:

  23-Jun-2017
  Contact:
   
  Hello.
  Price:
   
  $115000
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9106