Vị trí / Location : Camberwell, Vic (Boroondara Area)

Shop nails vùng Camberwell cần sang tiệm

shop sạch sẽ rộng răi thiết kế sang trọng, đẹp mắt. Shop nằm ở đường chính đông người qua lại, tiện tàu xe

shop mở được hơn một năm, income ổn định nhưng v́ lư do sức khoẻ không có người coi tiệm

nếu thiện chí th́ vui ḷng liên lạc qua A Tom. Thanks

0410 646 545