Vị trí / Location : Sydney City, NSW
Giá / Price : $4300

Cần bán xe Toyota Corolla 2003 Hatchback giá $4300.

Thuế đường rego 01/01/2018. Chạy 163K km. Xe một đời chủ. Logbook Service đầy đủ.

Mobile: 0434 246 117