Vị trí / Location : Springvale South
Giá / Price : 1100

Muốn bán lại một số vật dụng c̣n mới. Làm ơn nhắn tin qua Sđt **+61 481 748 189‬‬ để thương lượng giá.