Price: 1100

Muốn bn lại một số vật dụng cn mới. Lm ơn nhắn tin qua Sđt **+61 481 748 189‬‬ để thương lượng gi.