Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 314
 • Replies: 0
 • Location: Dulwich Hill
 • Contact:


   

   

   

   

  Cần bán xe Ford Fiesta 2012 ở Dulwich Hill.

  Dulwich Hill

   
   
   
   
  Cần bán xe Ford Fiesta 2012 ở Dulwich Hill.
  Xe mới chạy đc 12,000km, có đầy đủ service và log book, service chính hăng Ford
  Thuế đường đến hết tháng 12-2017 Xe bé đi tiết kiệm xăng, chỉ 6.1l/100km.
  Xe có Bluetooth và tinted window done by dealer
  C̣n nguyên cả receipt lúc mới mua và receipt mỗi lần service.

  Mobile: 0433 646 789
   
   
  Date Listed:

  27-Jun-2017
  Contact:
   
  New South Whales - FOR SALE
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9298