Vị trí / Location : Cabramatta West, NSW

Automatic 2.5l. Odo 169xxx km. Rego until 14/09/2017

Xe chạy rất tốt. Giữ ǵn cẩn thận, sạch sẽ. Gía: thỏa thuận.

0422 337 288