Vị trí / Location : Roselands, NSW

V́ bận việc gia đ́nh nên muốn sang lại tiệm nails and beauty.

Rất thích hợp cho ai muốn start the business tiền thuê shop rất rất rẻ, có thể vừa làm chổ ở vừa làm business.

Nhiều chỗ parking. Giá sang $55000.

Chi tiết vui ḷng liên hệ để biết thêm.

0452 040 503