Vị tr / Location : Wantirna South, Vic
Gi / Price : 33.000$

Shop nằm trong Westfield shopping cần sang ( share lại với shop tc).

Shop c 5 bn nail, 3 ghế spa, 1 phng waxing.

Vị tr shop rất đng khch qua lại, điều kiện sang rất dễ dng khng cần Chứng minh thư nh.

Vui lng lin hệ qua số điện thoại 0413 226 089 để biết thm thng tin chi tiết