Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 401
 • Replies: 0
 • Location: Wantirna South, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop nằm trong Westfield shopping cần sang lại

  Wantirna South, Vic

   
   
   
   
  Shop nằm trong Westfield shopping cần sang ( share lại với shop tc).

  Shop c 5 bn nail, 3 ghế spa, 1 phng waxing.

  Vị tr shop rất đng khch qua lại, điều kiện sang rất dễ dng khng cần Chứng minh thư nh.

  Vui lng lin hệ qua số điện thoại 0413 226 089 để biết thm thng tin chi tiết
   
   
  Date Listed:

  30-Jun-2017
  Contact:
   
  name
  Price:
   
  33.000$
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9398