Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 347
 • Replies: 0
 • Location: Melbourne Region, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Cơ hội kinh doanh tiềm năng. Sang doanh nghiệp quảng co, in ấn

  Melbourne Region, Vic

   
   
   
   
  Bn hoặc nhượng quyền kinh doanh doanh nghiệp quảng co, in ấn.
  Doanh nghiệp hoạt động trn 7 năm. Cơ sở rộng ri c garage đậu
  được 3 xe, tiền mướn rẻ, nằm trn đường trung tm khu vực thương
  mại đang pht triển pha ty thnh phố Melbourne. Cng việc kinh doanh
  rất bận rộn với tiềm năng pht triển rất lớn.

  Cơ sở được trang bị đầy đủ cc thiết bị, my mc phục vụ cho ngnh
  in ấn, quảng co như my CNC, my in phun khổ lớn, my cắt decal,
  my in poster khổ lớn, my cn mng nng, lạnh, my photo copy,
  my binding, my hn v nhiều dụng cụ khc....

  Đối tc mua lại hoặc nhận quyền kinh doanh sẽ được tư vấn đo tạo
  vận hnh doanh nghiệp trong thời gian 3 thng v sẽ được hỗ trợ hợp
  tc về việc tiếp thị, bn hng để pht triển nếu cần.
  ( Rất ph hợp cho người muốn pht triển cng việc kinh doanh hoặc mục
  đch di dn theo dạng doanh nhn. )

  Gi sang nhượng $250.000 (*ono).
  Để biết thm chi tiết, lin hệ trực tiếp Danh: 0426 874 908
   
   
  Date Listed:

  04-Jul-2017
  Contact:
   
  name
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9489