Vị tr / Location : Brisbane
Gi / Price : from:$4,500.00

1/ Honda Jazz 2007, Auto, Hatchback,Màu đen,center lock,hoàn hảo,giá $4,500 .

2/ Mitsubishi Lancer 2011,Auto,Sedan,Màu xanh,center lock, mm nhm,loại th̉ thao,hoàn hảo,giá $10,500 .

3/ Toyota Estima 2004,Auto,gh́ nhung,8 ch̉ ng̀i,có camera trước và sau,centre lock,
2 cửa sau auto,màu xám trắng,mm nhm,hoàn hảo,giá :$10,500 .

Xin vui lòng lin lạc : 0419822366 .