Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 440
 • Replies: 0
 • Location: Brisbane
 • Contact:


   

   

   

   

  Bán xe

  Brisbane

   
   
   
   
  1/ Honda Jazz 2007, Auto, Hatchback,Màu đen,center lock,hoàn hảo,giá $4,500 .

  2/ Mitsubishi Lancer 2011,Auto,Sedan,Màu xanh,center lock, mm nhm,loại th̉ thao,hoàn hảo,giá $10,500 .

  3/ Toyota Estima 2004,Auto,gh́ nhung,8 ch̉ ng̀i,có camera trước và sau,centre lock,
  2 cửa sau auto,màu xám trắng,mm nhm,hoàn hảo,giá :$10,500 .

  Xin vui lòng lin lạc : 0419822366 .
   
   
  Date Listed:

  05-Jul-2017
  Contact:
   
  Vạn
  Price:
   
  from:$4,500.00
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  9522