Vị trí / Location : Haymarket, NSW (Inner Sydney)
Giá / Price : $749.

Samsung S7 Edge 32 GB, silver, brand new cần bán với giá $749.

Xin liên lạc SĐT bên dưới nếu thiện trí mua.

Mobile: 0478 894 589