Vị tr / Location : Condell Park, NSW
Gi / Price : $6800

Cần bn xe Toyota Camry cuối năm 2006 7 thng thuế đường.
168k km. Logbook service đầy đủ .
4 lốp mới. Ton bộ tự động .
Ga: $6800 thương lượng
Mobile: 0413 481 982