Chuyn về sơn sửa nh cửa, lm phng tắm, lt gach, đng sn gỗ, lm Decking. Thay phng tắm toilet, lm nước nng lạnh.
Chuyn về rửa ngi, trt keo dẻo, sơn ngi 4 lớp.
Gi bnh dn. LL 0466994499 Tuấn