Car for sale Mazda3 neo 2006
Xe số tay. 168000 km , thuế đường c̣n 12 tháng
Xe rất sạch và mới. Xe mới big service cách đây 3 tuần.
Xe không bao gồm RWC
Giá:4999
Mobile: 0421 742 841