Vị trí / Location : vùng Brunswick
Giá / Price : $38,000.
Liên hệ / Phone : 0413 670 868.

Tiệm Fish & Chips shop ở vùng Brunswick cần sang. Thu nhập $2,200-$2,500 một tuần. Tiền thuê $198/ per week, lease c̣n 5 năm và có thể kư thêm. Giá sang khoảng $38,000. Liên hệ: 0413 670 868.