Vị tr / Location : Werribee/Hoppers Crossing
Gi / Price : $350,000.00
Lin hệ / Phone : David 0412 285 653

Shop nail & beauty toạ lạc trong trung tm thương mại & giải tr lớn nhất v đng nhất vng. Shop đẹp, được trang bị đầy đủ, thiết bị gần như mới. Vui lng gọi David 0412 285 653