Giá / Price : $320,000
Liên hệ / Phone : 0421 928 589

Cần sang shop cafe đông khách vào buổi trưa trên St Kilda Road. Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 a.m - 3.30 p.m. Tiền thuê $995/ per week, tiền body corporate $62/per week. Có 1 chỗ đậu xe. Giá sang khoảng $320,000. Vui ḷng nghiêm túc khi gọi điện liên hệ. Liên lạc: 0421 928 589.