Vị trí / Location : Fairfield West, NSW
Liên hệ / Phone : tel:0433488298

Xe số tự động chạy được 164000km, bánh xe alloy wheels, central locking.

Thuế đường đến 9/2017

Xe nữ chạy, ko hút thuốc, bảo quản tốt.