Vị tr / Location : Panania
Gi / Price : Thương lượng
Lin hệ / Phone : 0426877070

Shop fish & chips hoạt động lu năm, rất đng khch, tiền rent rẻ, lease cn di, income cao, trn lầu c 3 Phng ngủ, 1 phng khch, 1 bếp v 1 nh tắm đầy đủ. C thể ở hoặc cho mứơn đều được.
V l do gia đnh nn cần sang lại.
Ai thật lng muốn mua thi liền lạc 0426877070 (c thể ni tiếng Việt hoặc tiếng anh ) để biết thm chi tiết.