Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 503
 • Replies: 0
 • Location: St kilda
 • Contact: 0421 928 589


   

   

   

   

  Sang shop Phở Cafe

  St kilda

   
   
   
   
  Cần sang shop Phở cafe đông khách vào buổi trưa, số 1/618 St Kilda Road, Melbourne. Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 a.m - 3.30 p.m. Tiền thuê $995/ per week, tiền body corporate $62/per week. Có 1 chỗ đậu xe. Giá sang khoảng $320,000. Vui ḷng nghiêm túc khi gọi điện liên hệ. Liên lạc: 0421 928 589.
   
   
  Date Listed:

  28-Jul-2017
  Contact:
   
  Tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  10512