Vị tr / Location : Cabramatta
Gi / Price : Cheap
Lin hệ / Phone : 0452448888

Chuyn sữa chữa cc loại điện thoại , ipad , laptop
Mua bn điện thoại mới & cũ
Bn miếng dn mn hnh & v linh kiện .
Xin gọi 0452448888 - 0449899999 gặp Ho .