Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 703
 • Replies: 1
 • Location: Calamvale
 • Contact: 0452246799


   

   

   

   

  Cần người bn hng trẻ tuổi

  Calamvale

   
   
   
   
  Shop bnh m cần người bn hng biết tiếng anh, lm từ 4 - 5 ngy/tuần
  Bắt đầu từ 5.30am. Sẽ được hướng dẫn nếu khng c kinh nghiệm
   
   
  Date Listed:

  04-Aug-2017
  Contact:
   
  Tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  10972

   

   

   

   

   

   

   

   

  Calamvale

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by Tvn View Post
  Shop bnh m cần người bn hng biết tiếng anh, lm từ 4 - 5 ngy/tuần
  Bắt đầu từ 5.30am. Sẽ được hướng dẫn nếu khng c kinh nghiệm
  Em đang đi học , em muốn học hỏi thm cch bn hng v luyện tiếng anh . Em c thể nhận job ny được kh ạ . Em lm được 1,2 ngy trong tuần sau giờ học v thứ 7 hoặc chủ nhật
   
   
  Date Listed:

  14-Aug-2017
  Contact:
   
  Cynthia
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11437