Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 447
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chermside, Qld
 • Contact: Mobile: 0457 777 761


   

   

   

   

  Nhà hàng Ô Chà Chà Chermside cần tuyển thợ xào/ đầu bếp

  Khu vực: Chermside, Qld

   
   
   
   
  Nhà hàng Ô Chà Chà Chermside cần tuyển thợ xào/ đầu bếp

  Yêu cầu: chăm chỉ, có kinh nghiệm cho các món Việt-Hoa.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  05-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  10997