Vị tr / Location : Khu vực: Elizabeth South, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0403 289 283

Chinese take away shop ở Elizabeth South cần delivery driver.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.