Vị trí / Location: Khu vực: Kilburn, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0481 781 182

Juice bar vùng Kilburn cần người làm partime / Casual .

Thời gian : thứ tư , thứ sáu , thứ bảy ( làm từ 12:00-4:00)

Yêu cầu : nghiêm túc , chăm chỉ , nhanh nhẹn. Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên cho người có kinh nghiệm ( nếu không sẽ được training )