Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 218
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilburn, SA
 • Contact: Mobile: 0481 781 182


   

   

   

   

  Juice bar vùng Kilburn cần người làm partime / Casual .

  Khu vực: Kilburn, SA

   
   
   
   
  Juice bar vùng Kilburn cần người làm partime / Casual .

  Thời gian : thứ tư , thứ sáu , thứ bảy ( làm từ 12:00-4:00)

  Yêu cầu : nghiêm túc , chăm chỉ , nhanh nhẹn. Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tiên cho người có kinh nghiệm ( nếu không sẽ được training )
   
   
  Date Listed:

  06-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11055