Vị trí / Location: Khu vực: Adelaide City, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0402 756 398

Nhà hàng trên Rundle Street cần tuyển chạy bàn có kinh nghiệm.

Yêu cầu visa trên 1 năm, tiếng anh giao tiếp ổn và có thể làm lâu dài.

Lương: trả theo năng lực.