Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 231
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide City, SA
 • Contact: Mobile: 0402 756 398


   

   

   

   

  Nhà hàng trên Rundle Street cần tuyển chạy bàn có kinh nghiệm.

  Khu vực: Adelaide City, SA

   
   
   
   
  Nhà hàng trên Rundle Street cần tuyển chạy bàn có kinh nghiệm.

  Yêu cầu visa trên 1 năm, tiếng anh giao tiếp ổn và có thể làm lâu dài.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  06-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11056