Vị tr / Location : Khu vực: Rockingham, WA (Rockingham Area)
Lin hệ / Phone : Mobile: 04131 231 81

Shop Beauty gần Rockingham cần thợ chn tay nước.

Yu cầu: c kinh nghiệm, biết chạy my, ưu tin biết lam eyelash extension.

Đảm bảo ma đng k cắt ngy

Lương: trả theo năng lực.