Vị tr / Location: Khu vực: Magill, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0426 697 866

1 Unit 3 phng ở đường Portrush road (đoạn giao Magill) cho thu.

Ngy 13/8 available. Nh ngay bus stop 8 Magill road, bus X30, H30, H30C, H33 v city 20p.

Ga:1 phng 140$, 1 phng 160$ & 1 phng 170$ (bao bills).

Nếu đi bộ 7p th sẽ đến bus stop 7&8 c thm 2 bus vo city B10, B10X (15p). Đi bộ qua Norwood 15p (Coles, shopping).