Vị trí / Location : Police road
Liên hệ / Phone : 0401 089 401

Shop Takeway đối diện trường học Wellington, trên đường Police road, thu nhập ổn định, hợp đồng dài hạn, cần sang. Liên lạc: 0401 089 401