Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 410
 • Replies: 0
 • Location: Jindalee QLD
 • Contact: 0412 467 773


   

   

   

   

  TiỆm cafe vng jindalee qld cẦn tuyỂn nỮ lm bẾp

  Jindalee QLD

   
   
   
   
  Tiệm cafe vng Jindalee QLD cần tuyển nữ lm bếp

  Yu cầu biết tiếng Anh, chăm chỉ, nhanh nhẹn

  Lương trả theo năng lực

  Ưu tin người c kinh nghiệm, khng sẽ được trainning

  Lin hệ: 0412 467 773
   
   
  Date Listed:

  07-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11083