Vị tr / Location: Jindalee QLD
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0412 467 773

Tiệm cafe vng Jindalee QLD cần tuyển nữ lm bếp

Yu cầu biết tiếng Anh, chăm chỉ, nhanh nhẹn

Lương trả theo năng lực

Ưu tin người c kinh nghiệm, khng sẽ được trainning

Lin hệ: 0412 467 773